ការលេចធ្លាយ Google Pixel 5a បង្ហាញពីថ្ម Pixel ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន

ការលេចធ្លាយ Google Pixel 5a បង្ហាញពីថ្ម Pixel ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន

សំណុំថ្មីនៃការលេចធ្លាយរូបថតPixel 5a របស់Google ដើម្បីបង្ហាញមិនត្រឹមតែការរចនា ខាងក្រៅរបស់ទូរស័ព្ទនោះទេប៉ុន្តែសមាសធាតុខាងក្នុងរបស់វារួមទាំងថ្ម ៤.៦៨០ mAH ដែលនឹងធំបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងPixel ។ រូបភាពទាំងនេះបង្ហាញពីគ្រឿងបន្លាស់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួសជុលហាងនេះបើយោងតាមប្រភពពី...