បេសកកម្មរបស់ Nasa Juno បញ្ជូនរូបភាពពីរដំបូងនៃព្រះច័ន្ទយក្សរបស់ភពព្រហស្បតិ៍

បេសកកម្មរបស់ Nasa Juno បញ្ជូនរូបភាពពីរដំបូងនៃព្រះច័ន្ទយក្សរបស់ភពព្រហស្បតិ៍

បេសកកម្មរបស់ Juno របស់អង្គការណាសាបានបញ្ជូនរូបភាពធពីរដំបូងរបស់ព្រះច័ន្ទ Ganymede របស់ភពព្រហស្បតិ៍ដែលផ្តល់ឱ្យសាធារណៈជននូវការក្រឡេកមើលដំបូងនៅលើផ្ទៃព្រះចន្ទក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍។ ទីភ្នាក់ងារអវកាសបាននិយាយថា Juno បានហោះហើរនៅលើភពព្រះចន្ទរបស់ភពព្រហស្បតិ៍កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី ៧...