ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការiOS 14.5 បន្ថែម Emoji ថ្មីជាច្រើនទៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone រួមទាំងការរចនាកាសAirPods Max

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការiOS 14.5 បន្ថែម Emoji ថ្មីជាច្រើនទៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone រួមទាំងការរចនាកាសAirPods Max

សក្តានុពលថ្មីនៃAppleបានបញ្ចេញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការiOS​​ 14.5 beta 2សម្រាប់អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលប្រាកដជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺមាន emoji ថ្មីជាង 200 ។ បើតាមរបាយការណ៍របស់ Emoj Wikipedia ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចូល emoji...
ក្រុមហ៊ុនSamsung កំពុងដាក់ចេញនូវការUpdate ដ៏មានស្ថេរភាពរបស់One UI3.0 ទៅនឹងGalaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra

ក្រុមហ៊ុនSamsung កំពុងដាក់ចេញនូវការUpdate ដ៏មានស្ថេរភាពរបស់One UI3.0 ទៅនឹងGalaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra

ក្រុមហ៊ុន​Samsung ត្រូវបានគេរាយការណ៏ថាចាប់​ផ្តើម​ដាក់ចេញ​នូវ​One UI 3.0 ថ្មី​សម្រាប់​Galaxy Note 20 និងGalaxy Note 20Ultra។​ផ្អែកលើ​ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ចុងក្រោយ​របស់​ប្រព័ន្ធប្រតិបត្ថិការ​Android 11...