ក្រុមហ៊ុន LG ទទួលបានផែនការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ក្រុមហ៊ុន LG ទទួលបានផែនការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន LG បានបោះបង់ចោលជាផ្លូវការនូវការផលិតនិងលក់ទូរស័ព្ទ Android ដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខហើយមានបំណងចង់ព្យាយាមលក់ទូរស័ព្ទ iPhoneជំនួសវិញ។នេះអាចជាស្ថានភាពប្រឆាំងនឹងវិចារណញាណបានកើតឡើងដោយសារតែមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងស្តុកនៃហាងBest Shop របស់OEM ដែលជា អាណាឡូក Apple...