កាមេរ៉ា vlogger តូចដែលមានកម្រិតច្បាស់ 4K គឺ DJI Pocket 2 ថ្មីបានបន្ថែមមុខជាច្រើន

កាមេរ៉ា vlogger តូចដែលមានកម្រិតច្បាស់ 4K គឺ DJI Pocket 2 ថ្មីបានបន្ថែមមុខជាច្រើន

DJI ជាក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូនសម្រាប់ធ្វើការថតរូប និងវីដេអូពីលើអាកាសនាំមុខគេលើពិភពលោក។ ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន DJI បានចេញកាមេរ៉ាថ្មីមួយគឺ DJI Pocket 2 ដែលភ្ជាប់មកជាមួយការរចនាថ្មី និងមុខងាដ៏ប្រសើជាច្រើនដូចជា upgraded sensor ,Mics និង lens ដើម្បីផលិតរូបភាព...