ក្រុមហ៊ុន Apple បានចែករំលែករូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលថតចេញពីទូរស័ព្ទ iPhone 12

ក្រុមហ៊ុន Apple បានចែករំលែករូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលថតចេញពីទូរស័ព្ទ iPhone 12

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីព្រឹកម៉ិញនេះ Apple បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា iPhone 12 និងបានចែករំលែករូបថតខ្លះៗដែលថតចេញពីទូរស័ព្ទ iPhone 12 របស់ខ្លួន។...