រូបភាពរបស់ Super Nintendo World ថ្មី និងផែនទីរបស់ឧទ្យានកម្សាន្តនេះបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការ

រូបភាពរបស់ Super Nintendo World ថ្មី និងផែនទីរបស់ឧទ្យានកម្សាន្តនេះបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការ

បន្ទាប់ពីដំណើរកម្សាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Nintendo របស់ Miyamoto ទៅកាន់ឧទ្យានកម្សាន្ត Super Nintendo World កាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើអោយមានការចែកចាយរូបភាពថ្មី – រួមទាំងផែនទីរបស់ឧទ្យាននេះនៅលើបណ្តាញអិនធើណេតដោយគេហទំព័ររបស់ជប៉ុនឈ្មោះ Famitsu ។ នៅក្នុងផែនទីនោះមានទាំងហាងកាហ្វេ...