ទូរស័ព្ទ Asus Gamer ជំនាន់បន្ទាប់អាចនឹងបំពាក់ធ្វើអេក្រង់ Dual Screens

ទូរស័ព្ទ Asus Gamer ជំនាន់បន្ទាប់អាចនឹងបំពាក់ធ្វើអេក្រង់ Dual Screens

Asus ក្រុមហ៊ុនផលិតកុំព្យូទ័រដ៏ល្បី និងមានគុណភាពព្រមទាំងតម្លៃថ្លៃ ហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏បានផលិតទូរស័ព្ទលេងហ្គេមចាប់ពីឆ្នាំ 2019 គឺ ROG Phone 2 ហើយឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចេញទូរស័ព្ទជំនាន់បន្ទាប់របស់ខ្លួនគឺ ROG Phone 5 នាពេលខាងមុខនេះ។...