គំនិតទូរស័ព្ទ IPHONE FOLD ដែលអាចប្តូរពី SMARTPHONE ទៅជា IPAD MINI

គំនិតទូរស័ព្ទ IPHONE FOLD ដែលអាចប្តូរពី SMARTPHONE ទៅជា IPAD MINI

Apple កំពុងធ្វើការលើ iPhone ដែលអាចបត់បានហើយយោងតាមប៉ាតង់បង្ហាញថា Apple បានពិសោធជាមួយប្លង់ប្លែកៗ ហើយពួកគេចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំលើការអភិវឌ្ឍផលិតផលដើម្បីឈ្ពោះទៅរកភាពល្អឥតខ្ចោះ។ iPhone Fold នឹងធ្វើឱ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ស្មាតហ្វូនដែលបត់បានរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នេះ។...