ឧបករណ៍បញ្ជារបស់ Xbox គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេម Xbox Game Pass

ឧបករណ៍បញ្ជារបស់ Xbox គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេម Xbox Game Pass

សេវាកម្ម Xbox Series X របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានមកដល់កាលពីខែវិច្ឆិកា ហើយអ្នកត្រួតពិនិត្យ និងអ្នកប្រើប្រាស់ក៏មានភាពមមាញឹកជាមួយកុងសូលថ្មីនេះដែរ។ លក្ខណៈពិសេសមួយដែលមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងឧបករណ៍បញ្ជាថ្មីរបស់ស៊េរី X...