រូបភាពលេចធ្លាយបង្ហាញថា កាមេរ៉ា focus នៃទូរស័ព្ទ Sony Xperia 1 III  អាចមានកែវពង្រីកល្អជាង

រូបភាពលេចធ្លាយបង្ហាញថា កាមេរ៉ា focus នៃទូរស័ព្ទ Sony Xperia 1 III អាចមានកែវពង្រីកល្អជាង

ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Sony អាចនឹងទទួលបានកែវពង្រីកដែលមានអនុភាពជាងមុនដោយសារតែការលេចធ្លាយមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះដោយOnLeaks។ កាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់ទូរស័ព្ទ Xperia 1 III មើលទៅដូចជាប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្មាតហ្វូនជំនាន់មុនរបស់ខ្លួន។...