តោះទស្សនាពណ៌ Studio Buds ថ្មីៗជាមួយខ្ញុំ

តោះទស្សនាពណ៌ Studio Buds ថ្មីៗជាមួយខ្ញុំ

Beats បានប្រកាសពណ៌ថ្មីនៃកាសស្តាប់ត្រចៀក Studio Buds ដែលនឹងដាក់លក់នៅថ្ងៃស្អែកនេះរួមមានពណ៌៖ ខៀវ ប្រផេះ និងពណ៌ផ្កាឈូក។ ពួកគេចូលរួមជាមួយជម្រើសពណ៌ខ្មៅ ស និងក្រហមដែលមានស្រាប់ ដែលអាចប្រើបានតាំងពីឆ្នាំមុន។ ពណ៌ទាំងអស់នៃ Studio Buds អាចត្រូវបានទិញពី Apple...