ទូរស័ព្ទ iPhone 12 បានក្លាយជាកំពូលស្មាតហ្វូន 5G នៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍នៃការបើកដំណើរការ

ទូរស័ព្ទ iPhone 12 បានក្លាយជាកំពូលស្មាតហ្វូន 5G នៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍នៃការបើកដំណើរការ

របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដោយ Counterpoint Research បានរកឃើញថា iPhone 12 បានក្លាយជាស្មាតហ្វូន 5G ដែលលក់ដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងខែតុលាទោះបីជាមានការពន្យារពេលនៃការបើកដំណើរការក៏ដោយ។ ថ្វីត្បិតតែ ‌iPhone 12‌ ត្រូវបានដាក់លក់តែ ២...