ក្រុមហ៊ុន LG នឹងធ្វើការបង្ហាញនូវម៉ូនីទ័រ OLED ដែលអាចពត់បាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CES ២០២១

ក្រុមហ៊ុន LG នឹងធ្វើការបង្ហាញនូវម៉ូនីទ័រ OLED ដែលអាចពត់បាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CES ២០២១

បន្ទាប់បានបង្ហាញចេញនូវផលិតផលជាច្រើន, ឥឡូវនេះក្រុមហង នឹងបញ្ចេញនូវLG Display ដែលជាផលិតផលទាក់ទងនឹងហ្គេមនៅក្នុងពិព័រណ៍និម្មិត CES ២០២១ របស់ខ្លួនផងដែរ។ ដោយ LG Display នេះនឹងមានអេក្រង់ទំហំ ៤៨ អ៊ីញប្រភេទ 4K​ ប្រភេទ “Bendable CSO (Cinematic Sound...