លេចចេញនូវផលិតផលថ្មីរបស់ Belkin ដែលត្រូវគ្នានឹង MagSafe

លេចចេញនូវផលិតផលថ្មីរបស់ Belkin ដែលត្រូវគ្នានឹង MagSafe

Belkinបានដាក់ចេញនូវគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាញ៉េទិកសម្រាប់ទូរស័ព្ទiPhone12ហើយអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំគឺ ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងការតាមដានមុខ។ mountភ្ជាប់មកជាមួយកម្មវិធីអមដែលអាចស្គាល់មុខរបស់អ្នកនិងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ ដូច្នេះវាអាចតាមដានចលនារបស់អ្នកពេលអ្នកថត។...