តោះក្រឡេកមើលរូបរាងដំបូងនៃ Motorola Razr 3

តោះក្រឡេកមើលរូបរាងដំបូងនៃ Motorola Razr 3

Motorola បានធ្វើឱ្យ Razr រស់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ 2019 ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញ clamshell ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ស្មាតហ្វូនពិតប្រាកដនោះទេ។ ទាំងអស់នេះអាចផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹង Motorola Razr 3 ។ លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​មួយចំនួន​របស់​ទូរសព្ទ​បាន​លេច​ធ្លាយ​មួយ​រយៈ​មក​ហើយ...