ការលេចធ្លាយ Galaxy Z Flip 4 បង្ហាញពីរូបរាងដ៏ប្រណិត

ការលេចធ្លាយ Galaxy Z Flip 4 បង្ហាញពីរូបរាងដ៏ប្រណិត

ទិដ្ឋភាពដំបូងចំពោះការរចនាសក្តានុពលនៃ Z Fold 4 របស់ Samsung ការបង្ហាញក្រៅផ្លូវការនៃបងប្អូនបង្កើតតូចរបស់ខ្លួន – Z Flip 4 – ក៏បានលេចធ្លាយតាមរយៈ 91Mobiles និង OnLeaks ផងដែរ។ ប៉ុន្តែខណៈពេលដែល Fold លើកក្រោយអាចទទួលបានការរចនាកាមេរ៉ាឡើងវិញ ការរចនារបស់ Z Flip 4...