ក្រុមហ៊ុន Nintendo នឹងបញ្ចេញម៉ូឌែល Switch ថ្មីនៅឆ្នាំ ២០២១

ក្រុមហ៊ុន Nintendo នឹងបញ្ចេញម៉ូឌែល Switch ថ្មីនៅឆ្នាំ ២០២១

ត្រលប់មកវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ មានពាក្យចចាមអារាមមួយថាក្រុមហ៊ុន Nintendo នឹងបញ្ចេញម៉ូឌែលថ្មីពីរម៉ូទៀតនៃម៉ូដែល Switch ដែលមួយម៉ូដែលបានតំឡើងកំរិតខ្ពស់និងមួយទៀតជាអ្នកស្នងតំណែងដែលមានតំលៃថោកជាង 3DS ។ យើងប្រាកដជាទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាមួយ Switch Lite ហើយឥឡូវនេះ Bloomberg...