ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងភាពយន្តចុងក្រោយរបស់ Sony មានកម្រិត 4K និងមានតម្លៃខ្ពស់

ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងភាពយន្តចុងក្រោយរបស់ Sony មានកម្រិត 4K និងមានតម្លៃខ្ពស់

ក្រុមហ៊ុនសូនីបានប្រកាសនូវគម្រោងថ្មីចំនួនពីរដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់រោងកុននៅផ្ទះគឺ VPL-VW325ES និង VPL-VW1025ES ។ ម៉ូឌែលទាំងពីរនេះមានការគាំទ្រកម្រិត 4K, នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Sony ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូបភាព X1 របស់វានិងការពង្រឹង HDR ប្រកបដោយថាមពល។...