កុំព្យូទ័រ Samsung Chromebook 4 និង 4+ នឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេស

កុំព្យូទ័រ Samsung Chromebook 4 និង 4+ នឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេស

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់បង្ហាញកុំព្យូទ័រ Chromebook ស៊េរីថ្មីចំនួនពីរដែលមានថាមពលថ្មកាន់បានយូរ សម្រាប់ធ្វើការឬការសិក្សានៅផ្ទះ។ កុំព្យូទ័រទំាងនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចល័តទៅកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយសារតែមានទំងន់ស្រាលល្មម។ Samsung Chromebook 4 មានអេក្រង់ HD ទំហំ ១១,៦...