មានdroneនេះមួយ ដូចមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនចឹង

មានdroneនេះមួយ ដូចមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនចឹង

DJIបានដាក់ចេញនូវយន្ដហោះដ្រូនកូនកាត់FPV ដោយវាអាចដំណើរការជាមួយនឹងវ៉ែនតាVR មានល្បឿនលឿនដូចជាយន្ដហោះប្រណាំង ព្រមទំាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារកាមេរ៉ាដែលថតទិដ្ឋភាពបានយ៉ាងច្បាស់ផងដែរ។ យន្តហោះដ្រូនThe DJI...