តិចទៀត រថយន្តក៏បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ 5Gដែរ​

តិចទៀត រថយន្តក៏បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ 5Gដែរ​

ក្រុមហ៊ុន General Motors និង AT&T កំពុងពង្រីកភាពជាដៃគូរបស់ពួកគេជាមួយនឹងគម្រោងនាំយកបច្ចេកវិទ្យា 5G ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរថយន្តនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ។ យានយន្តម៉ូដែលឆ្នាំ ២០២៤ ដែលនឹងមកដល់នៅឆ្នាំ ២០២៣នេះ នឹងក្លាយជាម៉ូដែល GM ដំបូងគេដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ 5G ។...