ផលិតផលថ្មីរបស់ Nokiaនឹងចេញឆាប់ៗនេះ

ផលិតផលថ្មីរបស់ Nokiaនឹងចេញឆាប់ៗនេះ

ក្រុមហ៊ុន HMD Global ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់បានប្រកាសពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ដោយនឹងណែនាំពីផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួន។ ការរំពឹងទុកដ៏ធំបំផុតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែល HMD Global នឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី ៦ ខែតុលាគឺ ការដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទម៉ូដែល Nokia G50 5G ។...