ហ្គេមច្នៃប្រឌិត Stardew Valley ឥឡូវនេះអាចរកបានហើយ

ហ្គេមច្នៃប្រឌិត Stardew Valley ឥឡូវនេះអាចរកបានហើយ

អ្នកបង្កើតGameថ្មីបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវStardew Valley វិធីថ្មីដើម្បីដំណើរការកសិដ្ឋាន មួយដោយមិនចាំបាច់អ្នកធ្វើស្រែពិតប្រាកដ។អ្នកអភិវឌ្ឍន៍បានប្រកាសថាការ ពិសោធន៏RPGដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់ឥឡូវនេះបានមកជាទម្រង់ល្បែងក្តារដែលអ្នកអាចទិញបានក្នុងតម្លៃ៥៥ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ហើយStardew...