ឈប់ផលិតម្តងហើយ ឥឡូវត្រលប់មកវិញជាមួយនឹងសមត្ថភាពខ្លាំងជាមុនទៀត

ឈប់ផលិតម្តងហើយ ឥឡូវត្រលប់មកវិញជាមួយនឹងសមត្ថភាពខ្លាំងជាមុនទៀត

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនXiaomi នៅសប្តាហ៍នេះ  ក្រៅតែពីបង្ហាញពីការចេញផ្សាយនូវទូរស័ព្ទ Mi 11 Ultra និង 11 Pro,  ក្រុមហ៊ុនចិនXiaomi ក៏បានដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទដែលអាចបត់បានដំបូងរបស់ខ្លួនគឺ Mi Mix Fold  ដោយវាមានទម្រង់អេក្រង់ពីរដូចគ្នានឹង...