រូបភាពលេចធ្លាយបង្ហាញពីអាដាប់ទ័រថាមពល 35W Dual USB-C ពីក្រុមហ៊ុន Apple

រូបភាពលេចធ្លាយបង្ហាញពីអាដាប់ទ័រថាមពល 35W Dual USB-C ពីក្រុមហ៊ុន Apple

កាលពីសប្តាហ៍មុន 9to5Mac បានបង្ហាញផ្តាច់មុខថា Apple កំពុងធ្វើការលើ 35W Dual USB-C Power Adapter ថ្មី ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលថ្មឧបករណ៍ពីរក្នុងពេលតែមួយ។ ឥឡូវនេះ រូបភាពដែលគេចោទថា គ្រឿងបន្លាស់ថ្មីនេះបានលេចធ្លាយនៅលើគេហទំព័រ ដែលបង្ហាញពីការរចនាខុសគ្នាបន្តិច...