នៅពិព័រណ៍CES 2021នេះ, Nvidia និង AMD បានបង្ហាញពីការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់GPU

នៅពិព័រណ៍CES 2021នេះ, Nvidia និង AMD បានបង្ហាញពីការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់GPU

បន្ទះកាត RTX 3080, 3070, 3060 Ti និង 3090 ស៊េរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនNvidia និងកាតRX 6800 និង​ 6800 XTត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន AMD បានគេមើលឃើញជាផលិតផលដែលលក់ដាច់បំផុត នៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួន ដោយសារតែតម្រូវការមានការកើនឡើងមិនគួរឱ្យជឿ ដែលធ្វើអោយផលិតផលGPU...