តោះទស្សនាព័ត៌មាន​សុីជម្រៅរបស់ Samsung នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សារពត៌មាន MWC 2022

តោះទស្សនាព័ត៌មាន​សុីជម្រៅរបស់ Samsung នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សារពត៌មាន MWC 2022

ជាការពិតណាស់ ក្រុមហ៊ុន Samsung មិនឈប់ឡើយ ហើយកំពុងប្រើប្រាស់ MWC 2022 ដើម្បីបង្ហាញការកែប្រែថ្មីបំផុតនៃកុំព្យូទ័រយួរដៃ Galaxy Book របស់ខ្លួន។ ស៊េរី Galaxy Book 2 Pro គឺជា​ការ​ប្រកាស​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ដោយ​មាន​កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​ថ្មី​ចំនួន​បី។ មាន Galaxy Book 2 360...