នេះជាផលិតផលដែល Samsung បានប្រកាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍  Unpacked របស់ខ្លួន

នេះជាផលិតផលដែល Samsung បានប្រកាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Unpacked របស់ខ្លួន

កាលពីថ្ងៃពុធ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រារព្ធពិធី Unpacked លើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2022។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនចំណាយពេលប្រហែលមួយម៉ោងនិយាយអំពីការអាប់ដេតទៅកាន់ខ្សែផលិតផល Galaxy S និង Tab S របស់ខ្លួន។ Samsung...