ចង់បានស្មាតហ្វូន5Gដែលមានតំលៃថោប??

ចង់បានស្មាតហ្វូន5Gដែលមានតំលៃថោប??

សាមសុង Galaxy A13 ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់បង្ហាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអាចជាស្មាតហ្វូនដែលបំពាក់ប្រព័ន្ធ 5G ថោកបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន!បច្ចេកវិទ្យា 5G ដែលបានក្លាយជាការពេញនិយមនៅជុំវិញពិភពលោក តែទូរស័ព្ទ 5G ភាគច្រើនសុទ្ធតែមានតំលៃថ្លៃ ជាហេតុធ្វើអោយក្រុមហ៊ុន Samsung...