មិនយូរមិនឆាប់ Uncharted 4: A Thief’s End នឹងលែងជាកន្លែងលេងហ្គេមផ្តាច់មុខទៀតហើយ។ ក្រុមហ៊ុនសូនីបានបង្ហាញ (ជាឯកសារ PDF) នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញដល់វិនិយោគិន UNCHARTED 4 កំពុងឆ្ពោះទៅកាន់កុំព្យូទ័រដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកអ្នកគាំទ្រថ្មីសម្រាប់អាយភីរបស់ខ្លួននិងដើម្បីកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រថ្មី។

ការលេងហ្គេមភ័យរន្ធត់នៃការរស់រានមានជីវិតថ្ងៃបានមកដល់នៅលើចំហាយនៅថ្ងៃទី 19 ខែឧសភាដូច្នេះមានឱកាសដែលមិនចេះអក្សរនឹងធ្វើតាម។ លើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់វិនិយោគិនថាខ្លួនរំពឹងថាការបោះពុម្ភស្តង់ដារនៃហ្គេម PlayStation 5 នៅខែមិថុនានិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីនោះ។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុនសូនីបានសារភាពថាខ្លួនបានខាតបង់លើរាល់ PS5 ដែលវាលក់ព្រោះវាបានកំណត់ “ចំណុចតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ផ្នែករឹង PS5 ដែលទាបជាងតម្លៃផលិតកម្ម” ។ ទោះយ៉ាងណាអាជីវកម្មហ្គេមរបស់ក្រុមហ៊ុនសូនីបានខ្ពស់​ឡើងនឹងត្រីមាសដោយសារពន្ធដ៏ល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូល 883.2 ពាន់លានយ៉េន (8.4ពាន់លានដុល្លារ) និងប្រាក់ចំណេញ 80.2 ពាន់លានយ៉េន (763 លានដុល្លារ) កើនឡើង 50 ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2019។ ក្រុមហ៊ុន Sony មិនបានពន្យល់អំពីវិធីដែល PS5 នឹងទទួលបានផលចំណេញនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងដឹងថាតើវានឹងរកប្រាក់បានប៉ុន្មានពីការអភិវឌ្ឍនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia