ដូចអ្វីដែលបានរំពឹងទុកក្រុមហ៊ុន Sony បានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ PS3, Vita និង PSP នឹងមិនអាចទិញហ្គេមនិងមាតិកាថ្មីៗបានទេតាមរយៈឧបករណ៍ទាំងនោះដែលចាប់ផ្តើមនៅចុងឆ្នាំនេះ។ នៅក្នុងទំព័រគាំទ្រមួយដែលបានរកឃើញដោយក្រុមហ៊ុន Kotaku, ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាខ្លួននឹងបិទ PlayStation Store នៅលើ PS3 និង PSP នៅថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដាហើយ Vita នឹងបិទ PlayStation Store នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា។

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់ PS3, Vita និង PSP មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ទាំងនោះក្រុមហ៊ុន Sony និយាយថាអ្នកនឹងនៅតែទាញយកនិងលេងហ្គេមដែលបានទិញពីមុនក៏ដូចជាមាតិកាវីដេអូតាមរយៈបញ្ជីទាញយកនៅលើឧបករណ៍ទាំងនោះ។ លើសពីនេះទៀតពួកគេនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្តោះប្តូរយកហ្គេមនិងប័ណ្ណទូទាត់ PlayStation Plus។

ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការសម្រេចចិត្ត “ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តោតធនធានរបស់យើងសម្រាប់ PlayStation Store នៅលើ PlayStation 4 និង PlayStation 5 ដែលនឹងជួយឱ្យយើងបង្កើនបទពិសោធន៍ដល់អតិថិជនកាន់តែច្រើនថែមទៀត”។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia