យើងធ្វើអី ក៏គ្រែឆ្លាតវៃនេះអាចដឹងដែរ?
គ្រែឆ្លាតវៃថ្មីបំផុតរបស់ Sleep Number ដែលមានសមត្ថភាពសម្របតាមតម្រូវការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកប្រើ។ ដោយគេអាចលើក ឬបន្ទាបវាគេងនោះ ទៅតាមស្ថានភាណរបស់អ្នកប្រើ ដូចជាពេលមានផ្ទៃពោះ មានរបួស និងសម្រាប់មនុស្សចាស់។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបន្ថែមនូវលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនផងដេរ ដូចជាការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព និងការកំណត់ដឹងប្រើអ្នកកំពុងតែរស្រមុក។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រកាសនូវគ្រឿងសង្ហារឹមឆ្លាតវៃមួយចំនួនដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើគ្រែឆ្លាតវៃនេះ។ លក្ខណៈពិសេសរួមមានឧបករណ៍ជំនួយចល័ត បច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន ភ្លើងបំភ្លឺជុំវិញ និងរន្ធសាកថ្ម និងកន្លែងផ្ទុក។ ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ជូនគ្រែ និងគ្រឿងសង្ហារឹមថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយ។ Source: www.engadget.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

01/08/2022

គ្រែឆ្លាតវៃថ្មីបំផុតរបស់ Sleep Number ដែលមានសមត្ថភាពសម្របតាមតម្រូវការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកប្រើ។ ដោយគេអាចលើក ឬបន្ទាបវាគេងនោះ ទៅតាមស្ថានភាណរបស់អ្នកប្រើ ដូចជាពេលមានផ្ទៃពោះ មានរបួស និងសម្រាប់មនុស្សចាស់។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបន្ថែមនូវលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនផងដេរ ដូចជាការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព និងការកំណត់ដឹងប្រើអ្នកកំពុងតែរស្រមុក។

ក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រកាសនូវគ្រឿងសង្ហារឹមឆ្លាតវៃមួយចំនួនដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើគ្រែឆ្លាតវៃនេះ។ លក្ខណៈពិសេសរួមមានឧបករណ៍ជំនួយចល័ត បច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន ភ្លើងបំភ្លឺជុំវិញ និងរន្ធសាកថ្ម និងកន្លែងផ្ទុក។ ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ជូនគ្រែ និងគ្រឿងសង្ហារឹមថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយ។

Source: www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …