តាមរយ:WayForward បានបង្ហើបឱ្យដឹងថា Shantae ដើមសម្រាប់ Game Boy Color នឹងត្រូវបានដាក់លក់នៅលើSwitche Shopនៅថ្ងៃទី២២ខែមេសា។ទន្ទឹមនឹងសេចក្តី ប្រកាសនៅលើបណ្តាញសង្គមវាក៏បានចេញនូវឈុតខ្លីៗបង្ហាញពីល្បែងដើមដែល កំពុងដំណើរការលើផ្នែករឹងកូនកាត់របស់ក្រុមហ៊ុនNintendo។គួរកត់សម្គាល់ថាហ្គេមនេះនឹងរួមបញ្ចូលផងដែរនូវរបៀប GBC ស្តង់ដារនិងរបៀប Game Advance។

ការកែប្រែរូបសម្រាប់ប្តូរនិងហ្គេមGame Boy Color ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ Limited Run Gameកាលពីឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះបានលក់អស់ហើយ។ហើយអ្នកនឹងពិនិត្យ មើលការដើរចេញរបស់Shantaeនៅពេលចេញលក់នៅចុងខែនេះទេ។

ប្រភព៖ nintendolife

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia