ក្រុមហ៊ុន Samsung កំពុងសំឡឹងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងលក់បន្ទះឈីប Exynos អោយXiaomi និង Oppo
យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយពី Business Korea បានអោយដឹងថា Samsung កំពុងតែទាក់ទាញអតិថិជនដូចជា Xiaomi និង Oppo អោយមកទិញបន្ទះឈីបExynos របស់ខ្លួនដោយបន្ថែម ដោយទូរស័ទ្ទក្រុមហ៊ុនផលិតចិនទាំងពីរនេះនឹងអាចដំណើរការដោយ Exynos SoCs ដែលនឹងមកដល់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២១ ។ យោងតាមរបាយការណ៍នេះទាំងក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រុមហ៊ុន Oppo កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកឈីបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតទូរស័ទ្ទរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះហើយបន្ទះឈីប Exynos របស់ Samsung ជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទំាង២ផងដែរ។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន vivo បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Samsung ដោយបង្ហាញស្មាតហ្វូន Exynos 980 នៅលើ vivo S6 5G ក៏ដូចជាម៉ូដែល Exynos 880 នៅលើ vivo Y70s ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung គ្រោងនឹងដាក់បង្ហាញនូវបន្ទះឈីបប្រភេទ Exynos 1080 ជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកាខាងមុននេះ ដោយត្រូវបានគេរំពឹងថា បន្ទះឈីបនោះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើស្មាតហ្វូន X 60 របស់ […]

Written by Heaur

11/04/2020

យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយពី Business Korea បានអោយដឹងថា Samsung កំពុងតែទាក់ទាញអតិថិជនដូចជា Xiaomi និង Oppo អោយមកទិញបន្ទះឈីបExynos របស់ខ្លួនដោយបន្ថែម ដោយទូរស័ទ្ទក្រុមហ៊ុនផលិតចិនទាំងពីរនេះនឹងអាចដំណើរការដោយ Exynos SoCs ដែលនឹងមកដល់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២១ ។

យោងតាមរបាយការណ៍នេះទាំងក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រុមហ៊ុន Oppo កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកឈីបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតទូរស័ទ្ទរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះហើយបន្ទះឈីប Exynos របស់ Samsung ជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទំាង២ផងដែរ។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន vivo បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Samsung ដោយបង្ហាញស្មាតហ្វូន Exynos 980 នៅលើ vivo S6 5G ក៏ដូចជាម៉ូដែល Exynos 880 នៅលើ vivo Y70s ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung គ្រោងនឹងដាក់បង្ហាញនូវបន្ទះឈីបប្រភេទ Exynos 1080 ជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកាខាងមុននេះ ដោយត្រូវបានគេរំពឹងថា បន្ទះឈីបនោះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើស្មាតហ្វូន X 60 របស់ vivoផងដែរ ។

យោងតាមរបាយការណ៍នេះទាំងក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងក្រុមហ៊ុន Oppo កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកឈីបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតទូរស័ទ្ទរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះហើយបន្ទះឈីប Exynos របស់ Samsung ជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទំាង២ផងដែរ។ កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន vivo បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Samsung ដោយបង្ហាញស្មាតហ្វូន Exynos 980 នៅលើ vivo S6 5G ក៏ដូចជាម៉ូដែល Exynos 880 នៅលើ vivo Y70s ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung គ្រោងនឹងដាក់បង្ហាញនូវបន្ទះឈីបប្រភេទ Exynos 1080 ជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកាខាងមុននេះ ដោយត្រូវបានគេរំពឹងថា បន្ទះឈីបនោះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើស្មាតហ្វូន X 60 របស់ vivoផងដែរ ។

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …