ក្នុងអំឡុងពេលពិព័រណ៍ ( Capcom’s Resident Evil showcase today ) Resident Evil របស់ក្រុមហ៊ុន Capcom ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនអំពីការចូលមកដល់របស់វា។ ក្រុមហ៊ុន Capcom ក៏បានបង្ហាញឈុតខ្លីៗសំរាប់ CG animated Netflix series (ប្រហែល ៤៥ នាទី) ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗដោយផ្អែកលើហ្គេមដោយគ្រោងនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿង Resident Evil 4 ។

Producer លោក Hiroyuki Kobayashi បានបង្ហើបឱ្យដឹងថា Resident Evil: Infinite Darkness នឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការថតរឿងខ្សែភាពយន្តបន្តផ្ទាល់ត្រូវបានបញ្ចប់។ វាមិនមានកាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តនេះទេប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការលើផលប៉ះពាល់ CG ឥឡូវនេះ។

ក្រុមហ៊ុន Netflix បានបង្ហាញថា លោក Eiichiro Hasumi នឹងដឹកនាំស៊េរី CG ខណៈ លោក Yugo Kanno ត្រូវបានចុះឈ្មោះជាអ្នកនិពន្ធ។ វាជារឿងទី ១ របស់ Hasumi ហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាត់បាននិយាយថា “”While this is a full CG anime ខ្ញុំព្យាយាមកែសំរួលបរិយាកាសនិងពន្លឺភ្លើងអោយដូចទៅនឹងខ្សែភាពយន្តផ្សាយផ្ទាល់ដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើដើម្បីធ្វើអោយការងារនេះមានភាពប្រាកដនិយម” ។