សមាជិក core មួយក្រុមមកពីក្រុម Rainbow Six Siege រួមទាំងអតីតនាយកច្នៃប្រឌិត (ex-creative director) នឹងដឹកនាំស្ទូឌីយោ Amazon Games ថ្មីដោយធ្វើការលើ AAA “ចំណងជើងអ្នកលេងលើអ៊ីនធឺណិតច្រើនផ្អែកលើ IP ថ្មី” ។

សមាជិកស្ថាបនិកនៃស្ទូឌីយោដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះរួមមាន Luc Bouchard, Xavier Marquis, Alexandre Remy និង Romain Rimokh ដែលពួកគេទាំងអស់បានធ្វើការដើម្បីធ្វើឱ្យ Rainbow Six Siege ក្លាយជាការពិត។ ដែល Siege, Bouchard ជាអ្នកដឹកនាំផលិតកម្ម, Marquis គឺជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកច្នៃប្រឌិត, Marquis ជានាយកផ្នែក branding ហើយ Rimokh គឺជាអ្នកនិទានកថា ដែលធ្វើឱ្យរឿងនេះក្លាយជាតួនាទីសំខាន់ទាំងការច្នៃប្រឌិតនិងការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេស។

ហ្គេមថ្មីត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា “ ចំណងជើងអ្នកលេងច្រើនតាមអ៊ិនធឺរណែតដោយផ្អែកលើ IP ថ្មី” ហើយមិនមានកាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយរឺសេចក្តីលំអិតផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលសរសេរនោះទេ ក្រុមហ៊ុន Amazon បានចង្អុលបង្ហាញថាហ្គេមនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលមិនបានប្រកាសជាច្រើនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅស្ទូឌីយោរបស់ខ្លួន។


ប្រភព៖ ign
ដើម្បីស្វែងយល់អំពីពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់៖
Website: https://cfu-esports.com
Facebook៖ CFU E-Sports League Cambodia
YouTube​៖​ CFU E-Sports League Cambodia