ក្រុមហ៊ុនSonyបានដាក់ចេញការធ្វើUpdateប្រព័ន្ធ 20.02-02.25.00 សម្រាប់ PlayStation 5 ដែលមានទំងន់ 866MB ។ព័ត៌មានជាក់លាក់មិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងនៅពេលនេះទេដោយការពិពណ៌នាជាផ្លូវការគ្រាន់តែនិយាយថា “ការធ្វើUpdateកម្មវិធីប្រព័ន្ធនេះធ្វើឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធប្រសើរឡើង” ។ យើងបានទាក់ទងក្រុមហ៊ុនSonyដើម្បីសុំយោបល់អំពីអ្វីដែលការផ្លាស់ប្តូរគួរតែត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។ចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការរបាយការណ៍ដែលមិនបានបញ្ជាក់បានចង្អុលបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលមានសក្តានុពលជាមួយរបៀបសម្រាករបស់ PS5 និងការគាំងទាក់ទងនឹងដ្រាយវ៍រឹងខាងក្រៅ។

-ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះអាចជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីជួសជុលបញ្ហាទាំងនោះ។

ការអាប់ដេតនេះនឹងកើតឡើងនៅមុនថ្ងៃបើកសម្ពោធ PS5 លើកទី ២ នាថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលវានឹងដាក់បង្ហាញនៅលើទឹកដីថ្មីជាច្រើនរួមទាំងអឺរ៉ុបផងបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកាណាដាម៉ិកស៊ិកអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡែននិងកូរ៉េខាងត្បូង។

Source:  

www.ign.com

www.youtube.com