សមត្ថភាពPixel 6 និង6 Pro ដាច់ឆ្ងាយពីPixel 5
បន្ទាប់Apple ​បានដាក់បង្ហាញនូវផលិតផលរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញ ឥឡូវដល់វេនGoogle ​បញ្ចេញនូវផលិតផលរបស់ខ្លួនម្តង ដោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍Google, ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញពីស្មាតហ្វូនPixel 6 និង Pixel 6 Proស៊េរីថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលម៉ូឌែលទំាងនេះសុទ្ធតែត្រូវបានបំពាក់ដោយProcessor ​Tensorថ្មី បង្កើតឡើងដោយGoogleផ្ទាល់ និងអមជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើកាមេរ៉ា និងមុខងារថ្មីៗរបស់ស្មាតហ្វូននេះ។ Tensor Processor ទីបំផុតហ្គូហ្គោលបានបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិលផលរបស់ខ្លួន  ក្នុងនោះGoogle ​បានយកគំរូតាមApple ដោយទៅបង្កើតនូវបន្ទះឈីបដោយខ្លួនឯង ដែលមានឈ្មោះថា Tensor,​ ទំហំ5nm។ ក្រុមហ៊ុនហៅឈីបTensor នេះថាជា“ ការវិវត្តដ៏អស្អារ្យសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាMachine Learning និងបច្ចេកវិទ្យាAI ។ ជាមួយនឹងបន្ទះឈីបនេះ វាងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មី ដោយវាអាចស្គាល់និងស្តាប់ការនិយាយបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ASR) និងត្រឹមត្រូវបំផុត ដូចជាការប្រើប្រាស់Google Assistance, កម្មវិធីថត, Live Captionsឬ​ Live Translate ជាដើម។  ចំពោះSecurity, ​វានឹងបង្ហាញនូវផ្ទាំងគ្រប់គ្រងថ្មី ដែលផ្តល់ជូននូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកត្រូវការដោះស្រាយ។ ម្យ៉ាងទៀត​ វាក៏អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬលួចយកទិន្នន័យអ្នកប្រើដោយមិនដឹងខ្លួន។   នៅលើបន្ទះឈីបTensorនេះ, ក្រុមហ៊ុនបាននូវបប្រព័ន្ធTPU សម្រាប់Machine Learning ដោយវានឹងអាចសិក្សានិងស្វែងយល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ និងបរិស្ថានជុំវិញវាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដោយឡែកចំពោះ CPU,​ វាមានHigh-Performance Cores ចំនួន២, Mid Core 2,High-Efficiecy Cores 4 ខណៈដែល GPU ​មាន20 Cores​​​, ជាមួយនឹងការអាបដេតយ៉ាងច្រើនបែបនេះ វាបានធ្វើអោយPixel 6 ដែលបំពាក់បន្ទះឈីបTensor នេះមានល្បឿនដំណើរការលៀនជាងPixel 5 ដល់ទៅ៨០% ខណៈដែលGPU Performance លឿនជាង៣៧០%ឯណ្ណោះ ដោយTensor Processor  ​នេះអាចចូលរួមកាត់បន្ថយនូវការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មបានយ៉ាងច្រើន តាមរយៈContext Hub ​នៅលើឈីបនេះ។ Android 12 […]

Written by Heaur

10/22/2021

បន្ទាប់Apple ​បានដាក់បង្ហាញនូវផលិតផលរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញ ឥឡូវដល់វេនGoogle ​បញ្ចេញនូវផលិតផលរបស់ខ្លួនម្តង ដោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍Google, ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញពីស្មាតហ្វូនPixel 6 និង Pixel 6 Proស៊េរីថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលម៉ូឌែលទំាងនេះសុទ្ធតែត្រូវបានបំពាក់ដោយProcessor ​Tensorថ្មី បង្កើតឡើងដោយGoogleផ្ទាល់ និងអមជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើកាមេរ៉ា និងមុខងារថ្មីៗរបស់ស្មាតហ្វូននេះ។

Tensor Processor

ទីបំផុតហ្គូហ្គោលបានបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិលផលរបស់ខ្លួន  ក្នុងនោះGoogle ​បានយកគំរូតាមApple ដោយទៅបង្កើតនូវបន្ទះឈីបដោយខ្លួនឯង ដែលមានឈ្មោះថា Tensor,​ ទំហំ5nm។ ក្រុមហ៊ុនហៅឈីបTensor នេះថាជា“ ការវិវត្តដ៏អស្អារ្យសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាMachine Learning និងបច្ចេកវិទ្យាAI ។ ជាមួយនឹងបន្ទះឈីបនេះ វាងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មី ដោយវាអាចស្គាល់និងស្តាប់ការនិយាយបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ASR) និងត្រឹមត្រូវបំផុត ដូចជាការប្រើប្រាស់Google Assistance, កម្មវិធីថត, Live Captionsឬ​ Live Translate ជាដើម។ 

ចំពោះSecurity, ​វានឹងបង្ហាញនូវផ្ទាំងគ្រប់គ្រងថ្មី ដែលផ្តល់ជូននូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកត្រូវការដោះស្រាយ។ ម្យ៉ាងទៀត​ វាក៏អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬលួចយកទិន្នន័យអ្នកប្រើដោយមិនដឹងខ្លួន។  

នៅលើបន្ទះឈីបTensorនេះ, ក្រុមហ៊ុនបាននូវបប្រព័ន្ធTPU សម្រាប់Machine Learning ដោយវានឹងអាចសិក្សានិងស្វែងយល់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ និងបរិស្ថានជុំវិញវាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដោយឡែកចំពោះ CPU,​ វាមានHigh-Performance Cores ចំនួន២, Mid Core 2,High-Efficiecy Cores 4 ខណៈដែល GPU ​មាន20 Cores​​​, ជាមួយនឹងការអាបដេតយ៉ាងច្រើនបែបនេះ វាបានធ្វើអោយPixel 6 ដែលបំពាក់បន្ទះឈីបTensor នេះមានល្បឿនដំណើរការលៀនជាងPixel 5 ដល់ទៅ៨០% ខណៈដែលGPU Performance លឿនជាង៣៧០%ឯណ្ណោះ ដោយTensor Processor  ​នេះអាចចូលរួមកាត់បន្ថយនូវការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មបានយ៉ាងច្រើន តាមរយៈContext Hub ​នៅលើឈីបនេះ។

Android 12

ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroid ១២ យើងឃើញថាGoogle បានកែលម្អ និងពង្រឹងនូវចំណុចខ្លាំងមួយចំនួន ខណៈពេលដែលលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

នៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃ ហើយមើលទៅស្មាតហ្វូនទំាងនោះមិនសូវជាខុសគ្នាច្រើន ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់Google បានធ្វើ​ការផ្លាស់ប្តូរបន្តិច ដោយអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើអាចប្តូរអ្វីៗតាមចំណងចំណូលចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ ឬPersonalization។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលGoogleនាំយកមុខងារMaterial You​នេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 12 – នៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្តូរWallpaper​​, ដំណើរការAndroid 12​ ទាំងមូលក៏នឹងផ្លាស់ប្តូរតាមនឹងដែរ ដើម្បីឱ្យវាត្រូវនឹងពណ៌Wallpaper។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះក៏រួមបញ្ចូលនូវមុខងារ color extraction algorithms​ ដែលមុខាងារវាជួយសម្រួលដល់ notifications, settings, widgets និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតអោយមានពណ៌មើលទៅស៊ីគ្នាក្នុងទម្រង់តែមួយ។ 

សុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពគឺជាប្រធានបទផ្សេងដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroid 12 ​ ដោយក្រុមហ៊ុនGoogle បានបំពាក់​ឈីបTitan M2TM ដែលជាHardware​​អាចការពារទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព។ ជាមួយនឹងHardware នេះ ​ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញមុខងារSecurity​មួយចំនួនសម្រាប់Pixel​ ដូចជាមុខងារSecurity Hub​ ដែលមុខងារនេះ វានឹងប្រាប់យើងថា Security ​នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ហើយវាក៏បង្ហាញពីការកម្មវិធី និង Function ផ្សេងទៀត ថាមានសុវត្ថិភាព។ បើសិនមានបញ្ហាណាមួយ វានឹងលោតបង្ហាញអោយយើងដឹងតែម្តង។ 

Android 12 អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើរក្សាទីតាំងជាឯកជន ពីកម្មវិធីដែលគេរឹតត្បឹត។ មានន័យថា កម្មវិធីនោះនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់ ឬដឹងពីទីតំាងអ្នកប្រើនោះបានទេ។  អ្នកប្រើក៏អាចដឹង នៅពេលដែលកម្មវិធីណាមួយកំពុងប្រើមីក្រូហ្វូនឬកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ដោយមុខងារ status-bar indicator នឹងលោតបង្ហាញអោយយើងឃើញថាកម្មវធីណាកំពុងប្រើប្រាស់ ហើយប្រសិនបើអ្នកប្រើចង់បិទកាមេរ៉ានិងមីក្រូហ្វូនរបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងមូល អ្នកអាចបិទវានៅក្នុងQuick Settings​ ដោយប្រើប៊ូតុងបិទបើកថ្មីមួយគូ ឬតាមរយៈផ្ទាំអController។  ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការក៏បន្ថែមលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមទៀត ដើម្បីចាក់សោកម្មវិធីដែលអ្នកបានភ្លេចដោយដកហូតសិទ្ធិដោយស្វ័យប្រវត្តិពីកម្មវិធីបន្ទាប់ពីអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៃការប្រើប្រាស់។

ម្យ៉ាងទៀត ជាមួយនឹងPrivacy Dashboard, មុខងារនេះ វានឹងប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថាតើកម្មវិធីណាដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើមិនដឹង មុខងារPrivate Computer Core ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាML នឹងតាមដាន ហើយកំណត់កម្មវិធីណាដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់អ្នកប្រើដោយស្វ័យប្រវិត្ត រួចមុខងរនេះនឹងផ្តល់ពត៌មានដល់អ្នកប្រើថាតើកម្មវិធី Link ​ឬEmail​ ទំាំងនោះមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ។ 

ទីបំផុតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroid 12 ​នេះក៏លែងតភ្ជាប់រវាងទីតាំងនិងប៊្លូធូសដែរ។ មានន័យថា នៅពេលដែលគេភ្ជាប់កាសឥតខ្សែជាមួយទូរស័ព្ទ វានឹងមិនចាំបាច់ដឹងពីទីតំាងថាតើអ្នកនៅឯណាទេ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ Googleក៏បានណែនាំពីលក្ខណៈពិសេសថ្មីជាច្រើនរបស់Google Lens នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Androidនេះ។  សម្រាប់Google Lens ជំនាន់ថ្មីនេះ អ្នកប្រើអាចធ្វើការសម្គាល់តួអក្សរអុបទិកនៅលើរូបថតអេក្រង់ណាមួយ។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ១២ នឹងបន្ថែមផ្នែកទៅមុខងារនោះដូចជា“ រំកិលរូបភាពអេក្រង់” ។ ដោយសារតែគេអូសដល់គែមនៃអេក្រង់ វាមិនមានន័យថាត្រូវការដល់ទីបញ្ចប់នៃរូបថតអេក្រង់របស់អ្នកទេ។ រូបថតអេក្រង់រំកិលថ្មីនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចាប់យកមាតិកាទាំងអស់នៅលើទំព័រក្នុងរូបភាពតែមួយ។ លក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 12 នេះគឺមុខងារសន្សំសំចៃថាមពល(Power-Saving) និងមុខងារ Better accessibility ។

Pixel 6

Google Pixel ៦​ គឺជាស្មាតហ្វូនដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិ្តការAndroid12 ភ្ជាប់មកជាមួយអេក្រង់ទំហំ ៦.៤ អ៊ីញប្រភេទ 20: 9 OLED ដែលមានRefresh Rate ៩០ ហឺត ផ្តល់នូវកម្រិតភាពច្បាស់ 1080x2400p។ អេក្រង់នេះទូរស័ព្ទនេះក៏ត្រូវបានការពារដោយបច្ចេកវិទ្យា Gorilla Glass Victus ចំណែកឯផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទមានការគាំទ្រ Gorilla Glass 6 ។

ដើម្បីបំពេញតំរូវការអ្នកប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុនGoogle ​បានផ្តល់នូវជម្រើសទំហំផ្ទុក១២៨GB និង២៥៦GB  អមជាមួយនឹង RAM ទំហំ 8GB ដូចគ្នាសម្រាប់ស្មាតហ្វូនPixel ៦​នេះ។  លើសពីនេះវាមាន ។ ស្មាតហ្វូននេះភ្ជាប់មកជាមួយកាមេរ៉ាទំហំ ៥០ មេហ្គាភិចស៊ែល,  ១២ មេហ្គាភិចស៊ែល​, និងកាមេរ៉ាខាងមុខ ៨ មេហ្គាភិចស៊ែល។

Google Pixel ៦ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបំពាក់ថាមពលថ្ម៤៦១៤ mAh ភ្ជាប់មកជាមួយការសាកតាមខ្សែ ៣០ វ៉ាត់។ ប៉ុន្តែការគាំទ្រការសាកឥតខ្សែត្រូវបានកំណត់ត្រឹម ២១ វ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះ។ បើការការប្រកាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Google Pixel 6​​ អាចសាក់ថ្មបាន៥០%ក្នុងរយៈពេល៣០នាទី ហើយវាក៏អាចធ្វើការបញ្ចូលថ្មទៅកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតផងដែរ។

ដើម្បីជៀសវាងពីការជ្រាបទឹក, Google Pixel ៦ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបំពាក់អាវក្រោះការពារការជ្រាបទឹរហូតដល់ ១,៥ ម៉ែត្រ​ ក្នុងរយៈពេល៣០នាទី ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន។ ការតែពិសេសនោះ Google​បានសម្រេចដាក់ឧបករណ៍សេនស័រស្គេនក្រយៅដៃលើអេក្រង់Pixelជាលើកដំបូង ដូចច្នេះ អ្នកប្រើប្រាស់មានជម្រើសបន្ថែមសម្រាប់ការចាក់សោរអេក្រង់ទូរស័ព្ទ។ 

Pixel 6 Pro

បើយើងសំលឹងទៅមើល Pixel 6 Pro ជំនាន់ទី១ម្តង យើងឃើញថា ស្មាតហ្វូននេះ ក៏ត្រូវបានតំឡើងនូវប្រព័ន្ធប្រតិ្តការAndroid12។  អេក្រង់Google Pixel 6 Pro ​មានទំហំ ៦.៧ អ៊ីញប្រភេទ 19.5:9 OLED ដែលមានRefresh Rate ១២០ ហឺត ផ្តល់នូវកម្រិតភាពច្បាស់1440 x 3120p។ អេក្រង់នេះទូរស័ព្ទនេះក៏ត្រូវបានការពារដោយបច្ចេកវិទ្យា Gorilla Glass Victusទំាំងផ្នែកខាងមុខ និងផ្នែកខាងក្រោយនៃទូរស័ព្ទ។

ដោយឡែក ចំពោះជម្រើសទំហំផ្ទុកនៃPixel 6 Pro ​មានដល់ទៅ៣ជម្រើសសម្រាប់អ្នកប្រើ ដូចជា 128GB 256GB 256GB ខណៈដែលទំហំRAM ត្រូវបានបង្កើនដល់ 12GBដូចគ្នា។

ខុសពីPixel 6, Pixel 6 Pro​នេះមានកាមេរ៉ា៤គ្រាប់ ដោយកាមេរ៉ាមេទំហំ៥០ មេហ្គាភិចស៊ែល,  ៤៨ មេហ្គាភិចស៊ែល​, ១២ មេហ្គាភិចស៊ែល និងកាមេរ៉ាខាងមុខ​ទំហំ ១១.១មេហ្គាភិចស៊ែល។  Pixel 6 Pro ​នេះអាចថតវីដេអូ 4k ក្នុងកម្រិត30fpsដល់60fpsសម្រាប់កាមេរ៉ាក្រោយ និង4k ក្នុងកម្រិត30fpsសម្រាប់កាមេរ៉ាមុខ។

ដើម្បីអោយស្របទៅតាមមាឌនៃGoogle Pixel ៦ Pro, Google ​បានបំពាក់ថាមពលថ្មអោយPixel 6 Pro ​ដល់5003 mAh ភ្ជាប់មកជាមួយការសាកតាមខ្សែ ៣០ វ៉ាត់។ ប៉ខណៈដែលការគាំទ្រការសាកឥតខ្សែត្រូវបានកំណត់ត្រឹម ២៣ វ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយ Google Pixel 6​ Pro​ក៏មិនខុសពីPixel 6 ​ដែរ​ ដោយវាអាចសាក់ថ្មបាន៥០%ក្នុងរយៈពេល៣០នាទី និងអាចអាចធ្វើការបញ្ចូលថ្មទៅកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែរ។

វការពារធូលីនិងការជ្រាបទឹកក៏ត្រូវបានតំឡើងលើGoogle Pixel 6 Proនេះដែរ បើតាមក្រុមហ៊ុន វាអាចការពារការជ្រាបទឹរហូតដល់ ១,៥ ម៉ែត្រ ក្នុងរយៈពេល៣០នាទី ដូចPixel 6 ​ដែរ។ ម្យ៉ាងវាក៏មានឧបករណ៍សេនស័រស្គេនក្រយៅដៃលើអេក្រង់ ក្រៅតែពីការប្រើប្រាស់Passwordធម្មតា។

ដោយឡែកទំាំង Pixel 6 Pixel 6 Pro សុទ្ធតែមានបំពាក់ដោយ​រន្ធ USB Type-C 3.1សម្រាប់សាក់ថ្ម និងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ខាងក្រៅផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះ ជាមួយនឹងPixel ​ជំនាន់ក្រោយទំាងពីរនេះ វាអាចដំណើរការជាមួយBluetooth 5.2 និង បច្ចេកវិទ្យាNFCផងដែរ។​ ទន្ទឹមនឹងនេះ ម៉ូឌែលPixel6 នេះទទួលបានការគាំទ្របណ្តាញ5G ដំណើរការជាមួយនឹងស៊ីមពីរ (ជា Nano-SIM និងជា eSIM)។​

ជាមួយនឹងAndroid 12 នៅក្នុងPixel 6និង6 Pro, អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានការរចនាWallpaper​ដ៏គួស្រស់ស្អាត់, អមជាមួយនឹងUser Interface បែបពណ៌ចម្រុះ និងអាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់បាន។ ជាពិសេសជាមួយនឹងទម្រង់Control ថ្មី ដែលផ្តល់ការទាក់ទាញជាខ្លំាង។ មួយវិញទៀត ទំាងPixel 6 និង​Pixel 6 Pro ​គឺជាម៉ូឌែលដំបូង ដែលនឹងទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពSecurityបានរយៈពេល៥ឆ្នំាំផងដែរ។​

កាមេរ៉ា

មានឈ្មោះថា Pixel ,​ Pixel 6 និង6 Pro គឺជាស្មាតហ្វូនដែលផ្តល់នូវការថតដ៏ស្រស់ ដោយលើកនេះ ក្រុមហ៊ុនGoogle ​បានកែលំអនូវនិងបន្ថែមនូវមុខងារជាច្រើនសម្រាប់Pixel ​ទំាំងពីរនេះ។ ជាដំបូង គេអាចបើកាមេរ៉ាបាន ដោយគ្រានន់តែចុចលើផ្នែកខាងក្រោយទូរស័ព្ទ២ដង វានឹងលោតចូលកាមេរ៉ា។ ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាPixel 6​​នេះ វាត្រូវបានបន្ថែមនូវមុខងារBetter Face Detection។ មុខងារនេះកំណត់ទីតាំងផ្ទៃមុខរបស់អ្នកប្រើ ម្យ៉ងទៀតMore Nuanced Auto-White Balance ​ជាមុខងារបន្ថែមនូវពន្លឺទៅស្បែកមុខ ធ្វើយ៉ាងណាអោយរូបភាពមើលទៅច្បាស់ និងជាលក្ខណៈធម្មជាតិ។ មុខងារImproved Auto វាក៏ជួយបន្ថែមនូវពន្លឺទៅលើរូបភាពទំាងមូល ដើម្បីធ្វើអោយពណ៌ស្បែករបស់យើងមើទៅស៊ីនឹងBackground។ 

ការតែពិសេសជាងនេះគឺ មុខងារReduced Stray Light។ វានឹងបន្ថយពន្លឺចាំងនៅក្រោយអ្នក ដោយផ្តិតយករូបភាពអ្នកបានច្បាស់មុន។ ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាថ្មីនេះ Googleបានបន្ថែមនូវFunction​ថ្មីមួយ ហៅថា“magic eraser” ដោយវាអាចលុបរូបភាពBackground ឬរូបមនុស្សខាងក្រោយបាន។ ក្រុមហ៊ុននិយាយថា magic eraser នេះក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការលុបវត្ថុ ដូចជាបង្គោលភ្លើង ឬខ្សែភ្លើងបានយ៉ាងងាយ និងរក្សាបាននូវលក្ខណៈដើមនៃរូបភាព។

Live Text

មុខងារថ្មីនេះ តាមពិតវាមិនថ្មីប៉ុន្មានទេ ដោយសារតែវាមាននៅក្នុងMessenger ជាឆ្នាំរួចមកហើយ គ្រាន់តែGoogle បានធ្វើអោយមុខងារអាចស្តាប់ការនិយាយរបស់យើងបានច្បាស់និងត្រឹមត្រូវជាងមុន។ រាល់ពេលដែលយើងផ្ញើសារ យើងមិនចាំបាច់សរសេរ យើងអាចប្រើការនិយាយសម្រាប់សរសេរអក្សរ។ មានន័យថា យើងប្រើសំលេងជំនួសអោយប្រើKeyboard។

Live Translate

ជាមុខងារពិសេសបំផុត អ្នកប្រើអាចធ្វើការផ្ញើសារ ដោយប្រើសំលេងជាភាសាដើម Pixel 6 ​នឹងបង្ហាញទំាំងភាសាររបស់អ្នក ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ វាក៏នឹងបកប្រែភាសារបស់អ្នកទៅភាសាគោលដៅភ្លាមៗ។ វាមិនបាច់ត្រូវការជំនួយពីGoogle Translate នោះទេ។ ជាមួយនឹងApp Translate នេះ វាអាចដំណើរទៅលើWhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter, Lineនិងកម្មវិធី​ផ្សេងទៀត។

ពណ៌

Pixel 6: ពណ៌ផ្កាឈូក ពណ៌ប្រផេះ និងពណ៌ត្នោត

Pixel6 Pro: ពណ៌ខៀវ ពណ៌ប្រផេះ និងពណ៌ត្នោត

Pixel 6 VS Pixel 5

·       Design

បើយើងសំលឹងទៅមើលការរចនាPixel 6 គឺខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងPixel 5 ជំនាន់មុន ដែលដងខ្លួនស្រោបដោយតួអាលុយមីញ៉ូម ខណៈដែលPixel 6 ទទួលបានការរចនាស្រោបដោយកញ្ចក់ទំាំងខាងមុខនិងក្រោយ។ ចំណែកឯកាមេរ៉ាផុតចេញពីតួខ្លួន កាត់ទទឹងផ្នែកខាងលើនៃទូរស័ព្ទ។ Pixel 6 ក៏មកដល់ជាមួយនឹងពណ៌ចំនួនបីដែលផ្ទុយពីការរចនាពណ៌ជំនាន់មុខ។ 

ស៊ុមព័ទ្ធជុំវិញPixel 6 ត្រូវបានផលិតពីអាលុយមីញ៉ូមរលោង ខណៈពេលដែលPixel 6 Pro ប្រើអាលុយមីញ៉ូមម៉ាត់ ។ អេក្រង់vanilla  Pixel 6 មានរាងសំប៉ែតហើយមានរន្ធនៅចំកណ្កាលផ្នែកខាងលើ ដែលជារន្ធកាមេរ៉ាSelfish ខុសពីPixel 5 ​ដែលកាមេរ៉ានេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វែងក្បែរគែមទូរស័ព្ទ។

·        Chip

ចំពោះPixel 6 ​និង6 Proសុទ្ធតែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបំពាក់បន្ទះឈីបTensor ថ្មីរបស់ខ្លួនទំាំងអស់ ខណៈដែល Pixel 5ជំនាន់មុនប្រើប្រាស់ឈីប្រើបន្ទះឈីបកម្រិតមធ្យម – Snapdragon 765G ជាហេតុធ្វើអោយមានការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនផងដែរ។

ដូចលើកឡើងខាងលើ, បន្ទះឈីបថ្មីTensor ដំណើរការប្រសើរជាងមុន ៨០%សម្រាប់CPU និងមានដំណើរការ GPU performance ៣៧០% ប្រសើរជាងឈីប Snapdragon នៅក្នុងPixel 5។

·        Camera

Pixel 5 Pixel 6 មានកាមេរ៉ាក្រោយ២គ្រាប់ដូចគ្នា ដែលសមត្ថភាពនៃកាមេរ៉ាទំាងនោះមិនដូចនោះទេ។​ យោងតាមGoogle កាមេរ៉ានៅលើPixel 6​ អាចស្រូបយកពន្លឺបាន ១៥០% ច្រើនជាងកាមេរ៉ាមេដែលមាននៅក្នុងPixel5 ទៅទៀត និងអាចចាប់រូបយករូបភាពបានធំជាងមុន បើធៀបនឹងកាមេរ៉ាPixel 5។

·        Battery

4,000 mAh​ សម្រាប់Pixel 5 ត្រូវបានបង្កើនដល់ទៅ4,614mAhសម្រាប់Pixel 6 និង5003mAh សម្រាប់ Pixel 6Pro។ ដូចេនេះមានន័យថា Pixel ជំនាន់ក្រោយនេះ អាចនឹងប្រើប្រាស់បានយូរជាងមុន។ ចំពោះការសាកថ្ម រវាងម៉ូឌែលPixel 5 និង6 នេះគឺខុសត្រង់ថា ការសាកថ្មតាមខ្សែក្នុងកម្រិត30WPixel 6​និង18Wសម្រាប់Pixel 5ដែលល្បឿននៃការសាកកើនជិន២ដង។

Source: www.phonearena.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …