ឧបករណ៍ថ្មីសម្រាប់Photoshop Version iPad
Adobe បានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកម្មវិធី Photoshop នៅលើ iPad ហើយនៅថ្ងៃនេះAdobe បានបន្ថែមឧបករណ៍Magic Wandចូលទៅកម្មវិធីPhotoshop របស់ខ្លួន។

Written by Heaur

08/18/2021

Adobe បានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកម្មវិធី Photoshop នៅលើ iPad ហើយនៅថ្ងៃនេះAdobe បានបន្ថែមឧបករណ៍Magic Wandចូលទៅកម្មវិធីPhotoshop របស់ខ្លួន។ ការពិតវាជាប្រភេទឧបករណ៍ដែលត្រូវអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនបានស្គាល់ និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនតែនៅលើDesktop តែឥឡូវនេះAdobe បានកំពុងបន្ថែមឧបករណ៍នេះទៅលើiPad ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសកែតម្រូវ ឬដកចេញដើម្បីបង្កភាពងារស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ 

ជាមួយនឹងការបន្ថែមនូវឧបករណ៍ Healing Brush នាពេលថ្មីៗនេះ បូករួមជាមួយការបន្ថែមឧបករណ៍Magic Wand toolនេះ PhotoshopនៅលើiPadមានលក្ខណៈ និងទម្រង់មិនចាញ់Photoshop Version Desktop ប៉ុន្មានទេ។ 

Source: www.theverge.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …