តិចទៀតអាចប្រើPhotoshop និងIllustratorនៅលើBrowserហើយ
Adobe បានបញ្ចេញកម្មវិធីដែលអាចអោយគេប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅលើBrowserដោយផ្ទាល់។ ជាការពិតណាស់ Photoshop គឺជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយ ស្របពេលដែល Illustrator ក៏ជាកម្មវិធីដែលមានទទួលបានការពេញនិយមជាខ្លំាំងផងដែរ។ កម្មវិធីទំាំងពីរនេះពួករីកចម្រើនស្របគ្នា។ ដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់របសខ្លួន Adobe ​បានចេញកំណែថ្មីមួយ ដែលអ្នកអាចប្រើកម្មវិធីទាំងពីរនេះពីកម្មវិធីBrowser ជាពិសេសនៅលើ Google Chrome និង Edge។ គេអាចប្រើប្រាស់Photoshop និងIllustratorដោយមិនចាំបាច់ទាញយកដូចមុនទៀតទេ ហើយគេក៏អាចធ្វើការជាមួយឯកសារ ដែលអ្នកមាននៅក្នុងcloudដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីទាំងពីរនៅលើកុំព្យូទ័រ។ Source: www.somagnews.com ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖CFU E-Sports League CambodiaWeb : https://cfu-esports.com/FB Page : CFU E-Sports League CambodiaYouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTubeTelegram: https://t.me/cfu_esports

Written by Heaur

10/28/2021

Adobe បានបញ្ចេញកម្មវិធីដែលអាចអោយគេប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅលើBrowserដោយផ្ទាល់។ ជាការពិតណាស់ Photoshop គឺជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយ ស្របពេលដែល Illustrator ក៏ជាកម្មវិធីដែលមានទទួលបានការពេញនិយមជាខ្លំាំងផងដែរ។ កម្មវិធីទំាំងពីរនេះពួករីកចម្រើនស្របគ្នា។

ដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់របសខ្លួន Adobe ​បានចេញកំណែថ្មីមួយ ដែលអ្នកអាចប្រើកម្មវិធីទាំងពីរនេះពីកម្មវិធីBrowser ជាពិសេសនៅលើ Google Chrome និង Edge។ គេអាចប្រើប្រាស់Photoshop និងIllustratorដោយមិនចាំបាច់ទាញយកដូចមុនទៀតទេ ហើយគេក៏អាចធ្វើការជាមួយឯកសារ ដែលអ្នកមាននៅក្នុងcloudដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីទាំងពីរនៅលើកុំព្យូទ័រ។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …