ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ OnePlus 8/8 Pro មិនត្រឹមត្រូវធ្វើអោយទូរស័ព្ទខ្លះមានបញ្ហា
OnePlus បានបញ្ចេញ Open Beta 3 សម្រាប់ទូរស័ព្ទ OnePlus 8 និង 8 Pro ដែលធ្វើអោយមានបញ្ហាបាត់បង់ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន

Written by Dorn Visal

11/10/2020

បច្ចុប្បន្ននេះកំហុសមួយបានកើតឡើងដែលធ្វើអោយមានការបាត់បង់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលបាន Update ទៅជាកម្មវិធី Beta របស់ One Plus។

អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ OnePlus 8 និង 8 Pro និងមានការបាត់បង់ទិន្នន័យខ្លះដោយការ Update ពី Oxygen OS ទៅជា Open Beta 3។ 

ប្រសិនបើអ្នកឃើញទូរស័ព្ទ Oxygen OS 11.0.1.1 របស់អ្នកកំពុងធ្វើការ Update ទៅជា Open Beta 3 ប៉ុន្តែមិនមានឃើញការ Restart ដើម្បី Install ទេ នេះជាដំណោះស្រាយ៖ អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីដើម្បីរក្សាទុក្ខឯកសាររបស់អ្នកបានគឺ APK Mirror និង  OnePlus Forum រួចចុចប៊ុតុង “Keep Data” ហើយក្រៅពីវិធីនេះ ក្រុមហ៊ុន OnePlus ក៏បានណែនាំឱ្យអ្នកមានកន្លែងទុកទិន្នន័យសំខាន់ចំបាច់នៅលើឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ឬនៅក្នុង Cloud Storage មុនពេលចាប់ផ្តើមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញ ហើយការរក្សាទុកទិន្នន័យតាមរយៈ OnePlus Switch ក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ Beta  រួចហើយសូមពិនិត្យមើលម្តងទៀតថាវាគឺជាការបើក Beta  ដែលអ្នកមានប្រភពមកពី OTA ហើយមិនមែនជា Oxygen OS 11.0.1.1 ។ អ្នកអាចធ្វើការទាញយកកម្មវិធី Open Beta 3 នៅលើគេហទំព័ររបស់ OnePlus សម្រាប់ ទូរស័ព្ទ OnePlus 8 និង OnePlus 8 Pro ផងដែរ។

ប្រភព៖ notebookcheck

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles