នៅក្នុងខែមេសាក្រុមហ៊ុន Netflix Inc បានដាក់ចេញនូវប៊ូតុង Play something របស់ខ្លួននៅលើទូរទស្សន៍យ៉ាងពេញលេញដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកមើលនូវផ្លូវកាត់យ៉ាងលឿនដើម្បីចៀសវាងដំណើរការសម្រេចចិត្ត។ឥឡូវនេះដូចដែលបានសន្យាវាកំពុងបន្តជាមួយការដាក់ឱ្យប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការសាកល្បងលក្ខណៈពិសេសនៅលើទូរស័ព្ទAndroidទូទាំងពិភពលោក។

ប្រសិនបើអ្នកជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើតេស្តបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញប៊ូតុងលេចឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកដូចដែលបានបង្ហាញខាងលើដែលអាចរកបានទាំងទម្រង់ក្មេងនិងមនុស្សពេញវ័យ។

ក្រុមហ៊ុនNetflixកំពុងបន្តបន្ថែមមាតិកាក្នុងល្បឿនដ៏ក្តៅគគុកដូច្នេះការស្វែងរកអ្វីមួយ ដែលអ្នកខកខាននោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏សមរម្យដែរ។លើសពីនេះទៅទៀតវាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាងមុនដូច្នេះវាងាយស្រួលក្នុងការមើលឃើញហេតុអ្វីបានជា​​              ក្រុមហ៊ុនចង់ឱ្យអ្នកបញ្ឈប់ការរមូរនិងចុចលេងជំនួសឱ្យការប្តូរកម្មវិធី។

ប្រភព៖ engadget

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia