ទីភ្នាក់ងារNASA​ បានបង្ហាញបំណងក្នុងការបង្កើតបណ្តាញ Wi-Fi នៅលើឋានព្រះច័ន្ទដោយបណ្តាញWi-Fiនេះនឹងរួមចំណែកក្នុងការទំនាក់ទំនង និងស្រាយបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនៅលើពិភពលោក។ ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក៏ដោយ ក៏នៅតែមានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលមានការលំបាកក្នុងការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិក ដោយអ៊ិនធឺណិតមានសេវាខ្សោយ និង លំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំង។ 

ដោយសារតែស្ថានភាពបែបនេះ មានការលើកឡើងថាជា“ វិសមភាពឌីជីថល” ដោយបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផង។ ប្រសិនបើការនាំយកWi-Fiទៅដាក់នៅឋានព្រះច័ន្ទបានមែននោះ វានឹងទទួលចូលសម្រួលដល់ការការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជមាន ទាំងបេសកកម្មនៅលើឋានព្រះច័ន្ទនិងការប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅលើផែនដី។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports