នៅត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមហ៊ុន Tesla លក់រថយន្តបាន ២៤១.៣០០ គ្រឿង។ នោះគឺ ១០២.០០០ ដងច្រើនជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ពោលគឺច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃរថយន្តចំនួន ៤៤៦.៩៩៧ ដែលក្រុមហ៊ុន GM បានលក់ក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះ។

Tesla បានកើនឡើង ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តផ្សេងទៀតកំពុងជួបការលំបាក នេះដោយសារតែកង្វះខាតបន្ទះឈីប។ លើសពីនេះថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទើបតែចាប់ផ្តើមលក់Model Y​ដ៏ពេញនិយមរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអឺរ៉ុប ហើយវានៅតែថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយផ្តល់ឱ្យវានូវកន្លែងទំនេរច្រើនសម្រាប់ការលូតលាស់។

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports