ក្រុមហ៊ុន Microsoft បើកដំណើរការកម្មវិធីLinux GUI នៅលើWindows 10
Microsoft កំពុងចាប់ផ្តើមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាកល្បងWindow 10 ចូលប្រើកម្មវិធីLinux GUI Appខណៈដែលកម្មវិធីនេះនឹងដាក់អោយដំណើរការសម្រាប់Windows Insiders។

Written by Heaur

04/22/2021

ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងចាប់ផ្តើមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាកល្បងWindow 10 ចូលប្រើកម្មវិធីLinux GUI App។ ការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធី GUI នេះនឹងដាក់អោយដំណើរការនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់Windows Insiders ដែលនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចដំណើរការកម្មវិធីនិងឧបករណ៍ GUI ដើម្បីបង្កើតនិងសាកល្បងកម្មវិធីLinux apps ។ វាជាការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធរងWindow របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft សម្រាប់Linux (WSL) បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមLinux kernel សម្រាប់Window ១០ កាលពីឆ្នាំមុន។

ខណៈពេលដែលវាអាចដំណើរការលីកម្មវិធីLinux GUI appsនៅក្នុងWindow កាលពីមុនដោយប្រើserver​ X ទីបីសម្រាប់ការគាំទ្រជាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុន Microsoft មានន័យថាក៏មានការបង្កើនល្បឿនផ្នែកHardware របស់GPUផងដែរ​ ដូច្នេះកម្មវិធីនិងឧបករណ៍ដំណើរការយ៉ាងរលូន។ ការគាំទ្រAudio និង microphone ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រអប់ដែរ ដូច្នេះLinux devsអាចសាកល្បងឬដំណើរការកម្មវិធីចាក់វីដេអូនិងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ក្រុមហ៊ុន Microsoft ចាប់ផ្តើមបង្វែរប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលអ្នប្រើកព្យាយាមដំណើរការកម្មវិធីLinux GUI app, ហើយវាផ្ទុកនូវWayland, X server,និងaudio server​ ដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការនៅក្នុងinside Windows។ នៅពេលដែលអ្នកបញ្ចប់កម្មវិធីនិង WSL បន្ទាប់មកការចែកចាយពិសេសនេះក៏បញ្ចប់ដែរ។ សមាសធាតុទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួល

ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏កំពុងសាកល្បងeco mode ថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីTask Manager នៅក្នុងការសាកល្បងចុងក្រោយនេះ។ វាជាមុខងារពិសោធន៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរការធនធានក្នុងកម្មវិធីTask Manager។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលចាប់ផ្តើមទាញយកប្រព័ន្ធ(system resources)​ជាច្រើនហើយវាអាចមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើអ្នកចង់បិទកម្មវិធីជាបណ្តោះអាសន្ន។

Source: www.theverge.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …