មុនទិវា Emoji Day នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា Facebook កំពុងដាក់ដំណើរការកម្មវិធី Soundmojiសម្រាប់កម្មវិធីMessengerរបស់ខ្លួនដែលនឹងបន្ថែមសម្លេងទៅនឹងសញ្ញា អារម្មណ៍ដែលអ្នកចូលចិត្ត។

ដូច្នេះតើអ្វីទៅជា Soundmoji?

វាជាសញ្ញាអារម្មណ៍កម្រិតបន្ទាប់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្ញើឈុតសំលេងខ្លីៗនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកកំសាន្តដែលបញ្ចេញនូវសំលេងរាប់ចាប់ពីការទះដៃ,ស្គរនិងការសើចសប្បាយ,ទៅឈុតសំលេងពីសិល្បករដែលអ្នកចូលចិត្តដូចជាRebecca Blackនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ដែលអ្នកចូលចិត្តនិង ខ្សែភាពយន្តដូចជា Universal Pictures ‘F9, NBC និង Brooklyn Nine-Nine របស់ទូរទស្សន៍ Universal និង Netflix និង Bridgerton របស់ Shondaland ។

សំរាប់ពេលនេះFacebookនឹងផ្តល់ជូន27 Soundmojiហើយទោះបីជាអ្នកខ្លះប្រហែល ជាគិតអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់Windows Live Messengerក៏ដោយវាមើលទៅដូចជា កំណែ 2020 ។

លក្ខណៈពិសេសនេះកើតឡើងពីរបីខែបន្ទាប់ពីFacebookបានប្រកាសអំពីការធ្វើ សមាហរណកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយ Instagram ទោះបីជាវាមិនអាចប្រើលក្ខណៈពិសេស Soundmojiនេះនៅលើបណ្តាញសង្គមផ្សេងទៀតក៏ដោយ។កាលពីពេលថ្មីៗនេះ Facebookបាននឹងកំពុងធ្វើការលើមុខងារថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីដែលពេញនិយម បំផុតរបស់ខ្លួនរួមមានការគាំទ្រពហុឧបករណ៍លើកម្មវិធី WhatsApp,មិត្តផ្តាច់មុខនៅលើ Instagram ហើយឥលូវនេះមុខងារ Soundmoji នេះមាននៅក្នុង Messenger ។

ប្រភព៖ 9to5mac

 ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖ https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia