កម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលនៅលីវ
Match បានដាក់បង្ហាញកម្មវិធីថ្មីមួយដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយមនុស្សស្វែងរកស្នេហាថ្មី។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺដើម្បី...

Written by Heaur

03/22/2022

Match បានដាក់បង្ហាញកម្មវិធីថ្មីមួយដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយមនុស្សស្វែងរកស្នេហាថ្មី។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីជួយឪពុកម្តាយដែលនៅលីវបានជួបគូស្រករថ្មី។ Match និយាយថាមានឪពុកម្តាយនៅលីវប្រហែល 20 លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារឿយៗត្រូវបានទទួលសេវាកម្មតិចតួចដោយកម្មវិធីណាត់ជួបជាច្រើន។

នៅពេលដែលអ្នករកឃើញនរណាម្នាក់ដែលយើងពេញចិត្ត យើងនឹងអាចរៀបចំកាលបរិច្ឆេទ។ Match ដឹងថាឪពុកម្តាយដែលនៅលីវអាចនឹងពិបាកសម្របសម្រួលកាលវិភាគរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកពេលវេលាដែលសាកសមសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរ។ កម្មវិធីនេះមានមុខងារមួយហៅថា Stir Time ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្ហាញ “ពេលវេលា” របស់យើង។ ដូចនេះ ដៃគូទំាងពីរអាចស្វែងរកពេលវេលាសក្ត័សមសម្រាប់ណាត់ជួបគ្នា។

Source: www.engadget.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …