នេះគឺជាម៉ូឌែលកុំព្យូទ័រដែលអាចទទួលបានប្រព័ន្ធប្រតិ្តការmacOS Monterey
Appleបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសប្តាហ៍នេះថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ macOS Monterey នឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទំាងអស់អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នmacOS Montereyដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុំព្យូទ័រលើកទុក និងកុំព្យូទ័រយួរដៃទំាំងអស់ ជាក្នុងពេលជាមួយនេះដែរ អ្នកប្រើប្រាស់iPhone​ និងiPadក៏នឹងទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នថ្មីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 15.1 និង iPadOS 15.1 ។ ជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មី វានឹងអនុញ្ញាតអោយគេអាចប្រើប្រាស់Live Text ដែលមុខងារមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Google Lensដែរ។ មួយវិញទៀត វាក៏អាបដេតទៅលើ Safari ដោយបន្ថែមនូវការបញ្ចូលការរៀបចំTab និងមុខងារពិសេសមួយទៀតគឺ Universal Control។ មុខងារនេះ វាអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើផ្លាស់ទីឯកសាររវាងឧបករណ៍Apple ទៅឧបករណ៍មួយទៀតដោយប្រើតែmouse និងkeyboard។ Macbook ដែលអាចទទួលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ៖ iMac: Released end of 2015 or later;iMac Pro: Released through 2017 or later;MacBook Air: Released early 2015 or later;MacBook Pro: Released early 2015 or later;Mac Pro: Released in late […]

Written by Heaur

10/20/2021

Appleបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសប្តាហ៍នេះថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ macOS Monterey នឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទំាងអស់អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នmacOS Montereyដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុំព្យូទ័រលើកទុក និងកុំព្យូទ័រយួរដៃទំាំងអស់ ជាក្នុងពេលជាមួយនេះដែរ អ្នកប្រើប្រាស់iPhone​ និងiPadក៏នឹងទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នថ្មីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 15.1 និង iPadOS 15.1 ។

ជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មី វានឹងអនុញ្ញាតអោយគេអាចប្រើប្រាស់Live Text ដែលមុខងារមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Google Lensដែរ។ មួយវិញទៀត វាក៏អាបដេតទៅលើ Safari ដោយបន្ថែមនូវការបញ្ចូលការរៀបចំTab និងមុខងារពិសេសមួយទៀតគឺ Universal Control។ មុខងារនេះ វាអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើផ្លាស់ទីឯកសាររវាងឧបករណ៍Apple ទៅឧបករណ៍មួយទៀតដោយប្រើតែmouse និងkeyboard។

Macbook ដែលអាចទទួលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ៖

iMac: Released end of 2015 or later;
iMac Pro: Released through 2017 or later;
MacBook Air: Released early 2015 or later;
MacBook Pro: Released early 2015 or later;
Mac Pro: Released in late 2013 or later;
Mac mini: Released in late 2014 or later;
MacBook: Released early 2016 or later.

Source: www.somagnews.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
CFU E-Sports League Cambodia
Web : https://cfu-esports.com/
FB Page : CFU E-Sports League Cambodia
YouTube : CFU E-Sports League Cambodia – YouTube
Telegram: https://t.me/cfu_esports

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

Related Articles

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

Microsoft បានបញ្ចប់ជីវិត Internet Explorer បាត់ទៅហើយ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលព្យាយាមចូលប្រើ Internet Explorer ចាប់ពីថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវបានបង្វែរទៅរក Microsoft Edge ដែលជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុន …