ក្រុមហ៊ុន Disney + បានទាញ  Loki ជាមួយកាលវិភាគនៃការចេញផ្សាយ។ កម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់នឹងចាប់ផ្តើមចាក់បញ្ចាំងពីរថ្ងៃមុនការរំពឹងទុកនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនាជំនួសថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា។ភាគនឹងនៅតែចេញផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍តែនៅថ្ងៃពុធ។ Disney + ជាធម្មតាទម្លាក់ភាគនិងមាតិកាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រ។ ឧទាហរណ៍ៈ Star Wars: The Clone វិលត្រឡប់មកជា The Bad Batch ដែលបានចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាថ្ ងៃStar Wars Day ប៉ុន្តែភាគបន្តនឹងមកដល់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ។

Loki គឺលំដាប់ទី ៣ ដែលបង្ហាញដល់ Disney + បន្ទាប់ពី WandaVision និង The Falcon and the Winter Soldier ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Disney + នឹងអាចទស្សនាខ្សែភាពយន្តដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់របស់ Black Widow ដោយចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា។ អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន ៣០ ដុល្លារសម្រាប់ Premier Access ដើម្បីមើលវានៅផ្ទះភ្លាមៗ។

ប្រភពព័ត៌មានពី:

www.engadget.com

www.youtube.com

ដើម្បីអានពត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបន្ថែម៖https://cfu-esports.com/ ឬ ចូលទៅកាន់ FB Page៖ CFU E-Sports League Cambodia